Примерни проекти


Много често клиенти ни задават въпроса „Това можете ли да го направите?“. Затова решихме да приложим снимки на проекти, по които бихме работили с удоволствие и бихме могли да изпълним. Цената на всеки един от тях зависи от сложността на изпълнение, както и от необходимото време. Необходимо е клиента само да ни насочи относно типа аерография, която харесва – графика, рисунка, ефектна боя и т. н. Проектът изисква много време и труд до окончателното му оформяне. Разбира се всичко трябва да е съобразено с индивидуалността на собственика, формата, цвета на автомобила или мотора и т. н. Ние държим на уникалността на всичко, което правим, както е уникален проекта за всеки един автомобил или мотор. Той е напълно безплатен за Вас.